Indonezyjska wyprawa

2.jpg
Drużyna na przyjęciu w ambasadzie polskiej w Indonezji. Od lewej: Jacek Wiśniewski, Krzysztof Karpiński, żona ambasadora Jerzego Markiewicza, Zygmunt Kalinowski, Piotr Ruśniok.