Budowanie zespołu i pierwszy sukces

3d.jpg
Drużyna trenera Żmudy w 1972 r. W górnym rzędzie od lewej: Zygmunt Kalinowski, Tadeusz Rachwalski, Zbigniew Malinowski, Józef Kurzeja, Marian Balcerzak, Werner Peterek, Henryk Apostel, Jacek Wiśniewski. W dolnym rzędzie od lewej: Antoni Jawny, Janusz Sybis, Henryk Sobczyk, Tadeusz Wanat, Władysław Poręba, Henryk Owczarek