Władysław Żmuda- zawodnik

Zgrupowanie

Zgrupowanie - 1
Drużyna Śląska podczas górskiej wyprawy w czasie zgrupowania, 1969 r. Od lewej: Władysław Poręba siedzi na Janie Tomaszewskim, Roman Jakóbczak, Zygmunt Peterek, Romuald Szukiełowicz, Lesław Ćmikiewicz, kierownik Jerzy Oprysk, Władysław Żmuda (w okularach), Walenty Czarnecki, NN, Paweł Śpiewok, 1969 r.